Centrum Doradztwa Inwestycyjnego – Przemysław Organowski

ODSZKODOWANIA

Odszkodowania za media "w" lub "nad" działką, dotyczy sytuacji, gdy na naszej własności zainstalowano bez uregulowania prawnego media, które służą przesyłowi ich do innych odbiorców niż właściciel gruntu. Dotyczy to takich mediów jak linie energetyczne, gazowe, kanalizacyjne, wodne, teletechniczne. Linie przesyłowe mogą znajdować się w gruncie, jak i ponad nim. Każde "wkroczenie" na naszą własność, musi być uregulowane umową pomiędzy stronami, która określi na jakich zasadach odbywa się korzystanie z naszej własności. Nie dotyczy to jednak sytuacji przyłączy mediów np. do budynków właściciela gruntu, z których on sam korzysta.

Więcej szczegółów tutaj: www.cdi-odszkodowania.pl lub dzwoniąc do nas tel. +48 732 82 70 70